OM OSS

Västgötarna

"sällskapet för dig/er i förskingringen"

T Bohlin

Välkommen till

Sällskapet Västgötarna i Örebro

Sällskapet för Dig (Er) i förskingringen

Medlemsmatrikel

Sällskapet har en medlemsmatrikel. Matrikeln upptar medlems person-, adress- och telefonuppgifter. I förekommande fall också e-postadress. Matrikeln upptar även (i den mån medlem lämnat uppgift) födelsehem- eller anknytningsort, utbildning och/eller yrken i förekommande fall, samt inflyttning till Örebro län.

Matrikeln delges medlem som så önskar. Ändamålet med matrikeluppgifterna är att underlätta kontakterna medlemmarna emellan.

Idag har föreningen ca 140 medlemmar, och det finns plats för många fler.


Uppdaterat 20160320/tb


MEDLEMSINFO

STADGAR  • MEDLEMSSKAP

Bli medlem genom att ringa eller via e-post anmäla Ditt intresse. Se under kontakta oss.


  • MEDLEMSAVGIFT

För närvarande 2018 är medlemsavgiften 200 kr per person och kalenderår. Hedersmedlem är befriad från avgift. Medlemsavgiften sätts in på Plusgiro 57 23 49-9 med Sällskapet Västgötarna i Örebro som mottagare.

OBS! Glöm inte ange avsändare så vi ser vem som betalt.


Bilder från sommarresa 19 augusti 2015 till Läckö.

Fler bilder finns i GALLERI.

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad

200 kr per medlem och kalenderår.

Registrerade medlemmar har via mail eller post fått info att betala senast den 28 februari.

Du/ni som har missat ber vi vänligen att snarast betala in till Plusgiro 57 23 49-9.

Publicering på internet


Datainspektionens erfarenhet är att många medlemmar inte vill att adresser och telefonnummer ska publiceras öppet på internet.  Läs mer på www.datainspektionen.se


Sällskapet Västgötarna i Örebro hälsar med tillfredsställelse vårt hertigpar lycka och välgång i framtida värv med att förvalta den västergötska kulturen och ett av de anrikaste landskap i Sverige.


Vill Du bli medlem och/eller komma i kontakt med föreningen.

Klicka på symbolen till höger.


Webmaster

terttu.bohlin@telia.com

0706-81 17 36

Copyright ©  2008-2016 Sällskapet Västgötarna i Örebro

All rights reserved. Uppdaterad 2016-04-04